MỜI NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN

Kính chào quý anh, chị. Trước hết, chúng tôi rất xin lỗi vì không cẩn thận trong khâu nhận đăng ký khiến việc kiểm tra thông tin giấy chứng nhận mất quá nhiều thời gian và không gửi giấy chứng nhận đến anh, chị sớm hơn.

MỜI NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN "ÁP DỤNG LIỆU PHÁP NHẬN THỨC- HÀNH VI TRONG HỖ TRỢ TÂM LÝ TRƯỜNG HỢP CÓ NGUY CƠ TỰ SÁT"

- Kính chào quý anh, chị. Trước hết, chúng tôi rất xin lỗi vì không cẩn thận trong khâu nhận đăng ký khiến việc kiểm tra thông tin giấy chứng nhận mất quá nhiều thời gian và không gửi giấy chứng nhận đến anh, chị sớm hơn.

- Hiện tại, giấy chứng nhận chuyên đề "Áp dụng liệu pháp nhận thức- Hành vi trong hỗ trợ tâm lý trường hợp có nguy cơ tự sát" đã có. Kính mời quý anh, chị nhận giấy chứng nhận với thông tin sau:

- Địa điểm: Lầu 1, phòng 107, số 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP.HCM.
- Thời gian: 8.00- 16.30
- Người liên hệ: Ms Phương Anh, điện thoại 0903 739 360

Xin cảm ơn quý anh, chị và hẹn gặp trong chuyên đề tháng 9/2019.