Hướng dẫn Chẩn đoán & Trị liệu Tâm lý Tâm thần theo DSM 5

THÔNG TIN VỀ DIỄN GIẢ CỦA CHUỖI CHUYÊN ĐỀ 'Hướng dẫn Chẩn đoán & Trị liệu Tâm lý Tâm thần theo DSM 5' Tiến sĩ Phạm Toàn Tiến sĩ tham vấn/trị liệu tâm lý tâm thần tại Hoa Kỳ

THÔNG TIN VỀ DIỄN GIẢ CỦA CHUỖI CHUYÊN ĐỀ Hướng dẫn Chẩn đoán & Trị liệu Tâm lý Tâm thần theo DSM 5

Tiến sĩ Phạm Toàn


Tiến sĩ tham vấn/trị liệu tâm lý tâm thần tại Hoa Kỳ

-  Quá trình học vấn:


-Cử nhân khoa học xã hội (Bachelor of Arts in Social Work)
Herbert Lehman College-City University of New York-1990.
-Thạc sĩ tâm lý xã hội (Master’s Degree in Social Work)
Yeshiva University of New York- 1995.
-Tiến sĩ tâm lý trị liệu (Doctor of Clinical Psychology)
-Tốt nghiệp hạng ưu (Cum Laude with Honors)
Southern California University- 2001.

- Quá trình công việc:


1990- Tham vấn viên (Counselor) –Morris Heights Health Center.
1995- Chuyên viên tâm lý trị liệu (Psychotherapist)- Mt. Carmel Guild Healthcare System of New Jersey.
1996- Chuyên viên tâm lý trị liệu (Psychotherapist)- South Meadow View Hospital of New Jersey.
1997- Chuyên viên tâm lý trị liệu (Psychotherapist)- Mt. Carmel Guild Healthcare System of New Jersey.
2001- Tiến sĩ tâm lý trị liệu (psychologist)- Hamilton-Madison House New York, New York.
2005- Trưởng khoa tâm lý trị liệu (Director of Department of Psychological Services)- Hamilton-Madison House New York, New York.
2010- Tiến sĩ tâm lý trị liệu “ Per-diem Psychologist” (nhận làm theo yêu cầu) tại các bệnh viện trong vùng North Texas, USA.

-  Quá trình nghiên cứu và sáng tác khoa học:


-Viết cuốn “Tâm Bệnh Học”. Xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2011. Sách được đăng ký vào thư viện Quốc hội Hoa kỳ và lưu hành trong nhiều thư viện tại các tiếu bang.
-Viết cuốn :Thấu Hiểu và Hỗ Trợ Trẻ Tự Kỷ” với sự cộng tác của bác sĩ Lâm Hiếu Minh, nguyên phó trưởng khoa tâm lý tâm thần nhi đồng, bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Trẻ, thành phố HCM, Việt nam, 2014.
-Viết cuốn “Tâm Lý Trị Liệu- Lý thuyết và Thực hành” Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia, thành phố HCM, Việt nam, 2016.
-Trong quá trình học tập và hành nghề, đã viết một số bài báo (articles) và tiểu luận (essays) bằng Anh ngữ cho các báo chuyên ngành tại các đại học.
- Đang soạn thảo cuốn ”Hướng dẫn chẩn đoán tâm lý tâm thần theo DSM-5” và dự kiến in tại nhà xuất bản Trẻ, thành phố HCM, Việt nam trong năm 2019.

-  Thành tích:


Giải thưởng chuyên viên xuất sắc trong thành quả phục vụ chuyên môn năm 2006 của tổ chức quốc tế Chamberlain Foundation (Welcome-Back Awards) thuộc khu vực Hoa kỳ và Canada.

Chi phí tham gia chuỗi chuyên đề dành cho người đã đi làm là 1.200.000 VNĐ và sinh viên là 800.000 VNĐ. Chi phí này đã được hỗ trợ 50% từ Nhà Văn Hóa Sinh Viên

Trân trọng chào đón quý vị!