HỘI THẢO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI NĂM 2019

Ngày 18/09/2019 vừa qua, tại Hà Nội, Saigon Psych Talks đã tham dự hội thảo các tổ chức xã hội năm 2019 với chủ đề " Phát huy vai trò, sáng kiến của tổ chức xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng" do VUSTA- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của USAID- cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và các tổ chức NGO quốc tế khác.

HỘI THẢO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI NĂM 2019

- Ngày 18/09/2019 vừa qua, tại Hà Nội, Saigon Psych Talks đã tham dự hội thảo các tổ chức xã hội năm 2019 với chủ đề " Phát huy vai trò, sáng kiến của tổ chức xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng" do VUSTA- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của USAID- cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và các tổ chức NGO quốc tế khác.

Tại hội thảo, Saigon Psych Talks đã giới thiệu mô hình hoạt động chuyên môn với hình thức phi lợi nhuận của tổ chức. Từ đây, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, quan tâm và kết nối hỗ trợ của nhiều đơn vị trong và ngoài nước.

Chúng tôi sẽ sớm giới thiệu những chương trình mới đến quý anh, chị sau hội thảo trong thời gian tới.

Hẹn gặp lại mọi người.