CHUYÊN ĐỀ “ÁP DỤNG TRỊ LIỆU NHẬN THỨC- HÀNH VI TRONG HỖ TRỢ TÂM LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ NGUY CƠ TỰ SÁT”

Chủ đề cho ngày sức khỏe tinh thần thế giới năm 2019 (World Mental Health Day 2019) là phòng ngừa tự sát (Suicide prevention) để nâng cao nhận thức và gia tăng hành động của cộng đồng nói chung và đội ngũ chuyên môn nói riêng trong việc hạn chế thực trạng tự sát ngày một tăng cao. Hưởng ứng tinh thần này và đồng thời mong muốn nâng cao năng lực thực hành trong tham vấn và trị liệu tâm lý các trường hợp có nguy cơ tự sát cho các nhà chuyên môn, sinh viên tâm lý,…, Saigon Psych Talks, dự án Motivational Interviewing in Parenting (MIIP) và Saigon Innovation Hub (SiHub)- trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đồng tổ chức chuyên đề “Áp dụng trị liệu Nhận thức- Hành vi trong hỗ trợ tâm lý các trường hợp có nguy cơ tự sát” cùng sự hỗ trợ của Nhà Văn Hóa Sinh Viên TP.HCM.

CHUYÊN ĐỀ“ÁP DỤNG TRỊ LIỆU NHẬN THỨC- HÀNH VI TRONG HỖ TRỢ TÂM LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ NGUY CƠ TỰ SÁT”

- Th.s Lê Thị Minh Tâm (Đại học RMIT Việt Nam)
 


- Chủ đề cho Ngày sức khỏe tinh thần thế giới năm 2019 (World Mental Health Day 2019) là phòng ngừa tự sát (Suicide prevention) để nâng cao nhận thức và gia tăng hành động của cộng đồng nói chung và đội ngũ chuyên môn nói riêng trong việc hạn chế thực trạng tự sát ngày một tăng cao.

- Hưởng ứng tinh thần này và đồng thời mong muốn nâng cao năng lực thực hành trong tham vấn và trị liệu tâm lý các trường hợp có nguy cơ tự sát cho các nhà chuyên môn, sinh viên tâm lý,…, Saigon Psych Talks, dự án Motivational Interviewing in Parenting (MIIP) và Saigon Innovation Hub (SiHub)- trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đồng tổ chức chuyên đề “Áp dụng trị liệu Nhận thức- Hành vi trong hỗ trợ tâm lý các trường hợp có nguy cơ tự sát” cùng sự hỗ trợ của Nhà Văn Hóa Sinh Viên TP.HCM.

Chuyên đề tập trung vào 2 nội dung chính gồm:
- Tiến trình và công cụ đánh giá nguy cơ tự sát
- Phương thức áp dụng trị liệu Nhận thức- Hành vi (CBT) trong hỗ trợ tâm lý các trường hợp có nguy cơ tự sát


- Chuyên đề được trình bày bởi Th.S Lê Thị Minh Tâm - tác giả cuốn “Tiếp cận trị liệu Nhận thức- Hành vi – Phối hợp giữa lý thuyết và thực hành”. Chị Minh Tâm là cựu sinh viên của học bổng Quốc tế IFP của quỹ Ford, chị hoàn thành chương trình cao học Khoa học xã hội về sức khỏe tại Đại học Mahidol, Thái Lan năm 2008. Chị là thành viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên sau Đại học tại khoa Tâm lý, Đại học Nebraska, Lincoln, Mỹ vào năm 2007. Chị Minh Tâm đã có hơn 16 năm làm việc với nhiều đối tượng thân chủ khác nhau và hiện là nhà tham vấn tâm lý tại Đại học RMIT Vietnam..

Chuyên đề diễn ra từ 18.00- 20.30, thứ 5, ngày 27/06/2019 tại Saigon Innovation Hub (SiHub), số 273 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP.HCM.

Chi phí tham gia chuyên đề là 200.000 VNĐ (bao gồm phí chuyên gia, tài liệu, teabreak và giấy chứng nhận). Chi phí này đã được hỗ trợ 50% từ SiHub và Nhà Văn Hóa Sinh Viên TP.HCM.