Psychnet Vietnam chú tâm đến những dự án xã hội nâng cao sức khỏe tinh thần hướng đến cộng đồng khuyết tật. Tất cả các khóa học, chuyên đề của Psychnet Vietnam đều miễn phí với người khuyết tật.

Mọi thông tin liên hệ tại:

Văn phòng Psychnet Vietnam: số 199 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1.

Hotline:  0903 739 360 ( Ms. Phương Anh)

Trân trọng!