Về chúng tôi

Đầu năm 2018, Psychnet Vietnam với ý nghĩa tên gọi mạng lưới kết nối Tâm lý học Việt Nam được thành lập để hợp nhất tất cả các dự án của chúng tôi trong ứng dụng tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cộng đồng nói chung, đặc biệt nâng cao sức khỏe tinh thần cho người khuyết tật nói riêng được thành lập.

- Tiền thân là các hoạt động xã hội trong chăm sóc sức khỏe tinh thần do nhóm các Tâm lý gia công tác tại nhiều trường Đại học và các bệnh viên khác nhau tại TP.HCM tổ chức từ năm 2010.

- Đến năm 2015, tại khóa học “Phỏng vấn tạo động lực (Motivation Interviewing) trong tham vấn và trị liệu tâm lý” do Đại học John Carroll, Hoa Kỳ và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đồng tổ chức, Tâm lý gia Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi đã chia sẻ mong muốn sáng lập các dự án ứng dụng tâm lý phục vụ cộng đồng. Những ý tưởng đầu tiên được chia sẻ và nhận được những ý kiến phản biện quý giá nhiều nhà khoa học khác.

- Tháng 12/2017, dự án MIIP (Motivational Interviewing in Parenting)- ứng dụng kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực trong giáo dục con và sau đó là dự án chuyên trang Tâm lý trị liệu Saigon Psych Talks được ra đời. Thành công của các dự án đã được Saigon Innovation Hub- Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM ghi nhận và ủng hộ về cơ sở vật chất, nhân sự hỗ trợ và các mạng lưới liên kết phát triển trong và ngoài nước.
- Cuối năm 2017, đội ngũ sáng lập và quản lý dự án nhận ra cộng đồng người khuyết tật tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung có rất nhiều tiềm lực để phát triển khi được hỗ trợ, chăm sóc tốt về sức khỏe tinh thần, vượt qua những trở ngại, tổn thương tâm lý. Chúng tôi cũng nhận ra với những nguồn lực hiện tại cùng sự hỗ trợ của Saigon Innovation Hub- Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM cùng nhiều đơn vị, tổ chức khác, chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện được nhiệm vụ nâng cao sức khỏe tinh thần cho người khuyết tật. Từ đây, các dự án hỗ trợ tâm lý dành cho cộng đồng khuyết tật được hình thành.
- Đầu năm 2018, Psychnet Vietnam với ý nghĩa tên gọi mạng lưới kết nối Tâm lý học Việt Nam được thành lập để hợp nhất tất cả các dự án của chúng tôi trong ứng dụng tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cộng đồng nói chung, đặc biệt nâng cao sức khỏe tinh thần cho người khuyết tật nói riêng được thành lập.
 

Cùng lĩnh vực