Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

  11

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Saigon Innovation Hub

Saigon Innovation Hub

  11

Viện nghiên cứu và ứng dụng khoa học sáng tạo (Ms Phương Anh bổ sung logo giúp)

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

  10

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Nhà văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

  11

Nhà văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD

Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD

  8

Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD