Tiến sĩ- Bác sĩ Phạm Toàn

Tiến sĩ- Bác sĩ Phạm Toàn

  9

Tiến sĩ- Bác sĩ Phạm Toàn Cố vấn chuyên môn Bác sĩ tham vấn/trị liệu tâm lý tâm thần

TS Lê Minh Thuận

TS Lê Minh Thuận

  8

TS Lê Minh Thuận Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng bệnh viện quận 2 Trưởng khoa Tâm thể bệnh viện Thủ Đức Giảng viên khoa Y tế Công cộng, Đại học Y dược Tp.HCM

ThS Nguyễn Thị Diệu Anh

ThS Nguyễn Thị Diệu Anh

  9

ThS Nguyễn Thị Diệu Anh Nhà trị liệu tâm lý

ThS Trần Anh Vũ

ThS Trần Anh Vũ

  9

ThS Trần Anh Vũ Nhà tham vấn tâm lý

ThS Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi

ThS Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi

  8

ThS Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi Nhà tham vấn tâm lý

 Tâm lý gia Vương Nguyễn Toàn Thiện

Tâm lý gia Vương Nguyễn Toàn Thiện

  13

Tâm lý gia bệnh viên Nhi đồng thành phố