ThS Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi

ThS Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi Nhà tham vấn tâm lý

ThS Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi

Nhà tham vấn tâm lý

  • ThS Tâm lý đại học Sư Phạm TP.HCM
  • Cựu Giảng viên bộ môn Tâm lý Đại học Hoa Sen và tham vấn tâm lý tại trung tâm nghiên cứu và tham vấn tâm lý Đại học Hoa Sen.
  • CEO Psychnet Vietnam