ThS Nguyễn Thị Diệu Anh

ThS Nguyễn Thị Diệu Anh Nhà trị liệu tâm lý

ThS Nguyễn Thị Diệu Anh

Nhà trị liệu tâm lý

  • Nghiên cứu sinh ngành Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Giảng viên khoa Tâm lý, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Thâm niên 10 năm trị liệu tâm lý trẻ em tại bệnh viên Nhi đồng TP.HCM