TS Lê Minh Thuận

TS Lê Minh Thuận

  71

TS Lê Minh Thuận Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng bệnh viện quận 2 Trưởng khoa Tâm thể bệnh viện Thủ Đức Giảng viên khoa Y tế Công cộng, Đại học Y dược Tp.HCM